BODOVÁNÍ 

Rozhodčí vyhodnocuje výkon jezdce na základě čtyř kritérií:

1)      Obtížnost

2)      Různorodost

3)      Konsistence

4)      Styl

Za každé kritérium mohou rozhodčí přidělit body v intervalu 0  – 25 bodů.

Rozhodčí však používají jednotlivá kritéria jako vodítko a na konci jízdy udělí jedno celkové skóre, nikoli čtyři různá skóre za čtyři různá kritéria. Tzn. rozhodčí si musí sami pro sebe jednotlivá kritéria vyhodnoti předtím, než vynesou celkové skóre za jízdu.

Celkově tak jezdec může dosáhnout jakéhokoli výsledku na škále 0 – 100 bodů.

 

OBTÍŽNOST – max 25 bodů

Definice

· Triky obtížné pro provedení

· Technické triky

· Obtížné lajny v rámci parku

· Velké skoky  (polety/gaps) nebo vysoké výskoky v radiusu (airs) musí být také brány v potaz

 

RŮZNORODOST – max 25 bodů

Definice

· Jízda sestávající z různých druhů triků (grindy, airy, flipy, apod.)

· Využvání všech možností  parku = provádění triků na co největším počtu překážek parku

· Využívání  parku způsobem,  jakým ho soupeřící jezdci nevyužívají = originální lajny v rámci parku nebo provádění triků na místech, kde nikdo jiný triky neprovádí

· Čím různorodější jízda a čím více překážek jezdec použil, tím vyšší skóre

 

KONSISTENCE – max 25 bodů

Definice

· Jízda provedená bez dotyku chodidel povrchu parku – ať již následkem chyby nebo pádu

· Odjeté triky, i když ne zcela hladce dotažené, mohou být také brány v potaz

· Čím méně doteků („touches“) nebo pádů a čím hladší jízda, tím vyšší skóre jezdec obdrží

 

STYL – max 25 bodů

Definice

· Sebedůvěra, sebejistota, která je projevena v jízdě jezdce, např. pokusy o těžké triky

· Originalita

· Jezdec, který odjel zábavnou jízdu, bude v tomto kritériu také brán v potaz

==================================================================

Rozhodčí učiní své rozhodnutí o právě dokončené jízdě po vypršení oficiálního času. Vypršení času musí být oznámeno zvukovým signálem. Rozhodčí zanáší skóre do předem připravených hodnotících archů.

Jestli-že speaker umožní  v dané jízdě či kole opakované last tricky a tyto nebyly předem jasně odsouhlaseny jako součást soutěže, pak rozhodčí NESMÍ tyto triky hodnotit a mohou podat stížnost u organizátora akce.

Pokud se má last trick započítávat do hodnocení, pak je nutno tuto skutečnost oficiálně sdělit před začátkem soutěže či před začátkem daného kola.

 

- Rozhodčí jsou při výkonu své práce maximálně OBJEKTIVNÍ!!!

- Musí se přenést přes možné negativní vztahy s některými jezdci či skupinou jezdců

- NESMÍ hledět na příslušnost jezdce k určité stáji  / teamu či jinak definované skupině

- Rozhodčí NESMÍ brát úplatky

- Při výkonu své práce NESMÍ konzumovat alkohol a být pod vlivem omamných či jiných návykových látek

- Rozhočí musí svoji práci vykonávat v duchu fair-play